Naše aktivity

Valentínske prekvapenie

08.03.2019 19:43
Valentínske prekvapenie. Žiaci z XI. oddelenia pripravili servítkovou metódou prekvapenie pre svoje mamičky. Foto... vych. Kotorová

—————

Vianočný stromček

07.01.2019 19:54
Nech vianočný stromček radosť prináša.... Vám praje II.oddelenie. Foto... vych. Dragúňová

—————

Venčeky z jesenných kvetov

09.11.2018 15:15
Deti z II. oddelenia.  Foto... Vych. Dragúňová

—————

Farby jesene

09.11.2018 15:10
Lístok lístku hovorí : prišla jeseň do hory... Jeseň zažiarila aj u nás v ŠKD 11 odd. v podobe jesenného stromu. Foto... vych.Kotorová

—————

Veselý ježko

24.10.2018 13:50
Kabátik má pichľavý, schováva sa do trávy ... Čo je to? Áno, je to ježko! A práve toto milé a obľúbené lesné zvieratko sme si vytvorili s deťmi ŠKD. Foto... vych. Kotorová

—————


Fotogaléria: Úvodná stránka

Táto fotogaléria je prázdna.
V našom školskom klube, deti pod odborným dozorom relaxujú po vyučovaní, rozvíjajú si svoje záujmové zručnosti a talent, pripravujú sa na vyučovanie. Činnosť klubu realizujeme tak, aby bol doplnkom výchovno – vzdelávacieho procesu, pričom využívame hravé metódy práce s deťmi.Ranná činnosť

Od 6.30 do 7.15 - ranný klub v IV.B je určený pre deti, ktoré prichádzajú skôr do školy. Do tried vstupujú deti až po prvom zvonení.

Popoludňajšia činnosť v určených triedach                 

Od 16.00 - 16.30 - spoločný klub v IV.B


 

Mesačný príspevok na úhradu nákladov s činnosťou školského klubu detí je 10 €, ktorý uhrádza povinne zákonný zástupca do 8. dňa príslušného kalendárneho mesiaca, bez ohľadu na dĺžku času a počet dní, ktoré dieťa strávi v ŠKD.


Za jazykovú úpravu článkov zodpovedajú autorky.