Naše aktivity

Valentínske prekvapenie

25.02.2020 18:56
Deti z 2 oddelenia pripravili Valentinske prekvapenie pre svojich najbližších. Foto... Vých Kotorova.

—————

Valentin

14.02.2020 11:21
Deti z III. odd. vyrobili pre svojich najmilších, ocka a mamku, valentínske srdiečka z lásky a s láskou. Foto... Vych. Sabolová

—————

Mikuláško

05.12.2019 13:21
VI. oddelenie, vych. Halušková. Foto...

—————

Jesenné tvorenie z papiera

20.11.2019 17:22
Žiaci 2.odd. ŠKD svojou tvorbou vytvorili z papiera krásnu jesennú atmosféru . Foto... Výchovavateľka Kotorová

—————

Halloween

10.11.2019 20:14
Z našej jesennej tvorby. X oddelenie Foto... vych. Demková

—————

Prší, prší len sa leje....

10.11.2019 20:05
Do jesenného daždivého počasia sa pripravili deti z 4. oddelenia. Foto... Vych. Halušková

—————

Ježko

09.10.2019 11:48
Lezie ježko, lezie v lese, jabĺčka si domov nesie.... Žiaci 2.oddelenia ŠKD vytvorili ježka z lístia. Foto...  

—————

MÁME DOPRAVNÉ IHRISKO

24.09.2019 18:01
V ŠKD sme sa naučili niečo o bezpečnom správaní na cestách a poznávali dopravné značky. Pozri foto... Vych. Dragúňová

—————


Fotogaléria: Úvodná stránka

Táto fotogaléria je prázdna.
V našom školskom klube, deti pod odborným dozorom relaxujú po vyučovaní, rozvíjajú si svoje záujmové zručnosti a talent, pripravujú sa na vyučovanie. Činnosť klubu realizujeme tak, aby bol doplnkom výchovno – vzdelávacieho procesu, pričom využívame hravé metódy práce s deťmi.


 

 


Ranná činnosť

Od 6.30 do 7.15 - ranný klub v 4.C je určený pre deti, ktoré prichádzajú skôr do školy. Do tried vstupujú deti až po prvom zvonení.

Popoludňajšia činnosť v určených triedach                 

Od 16.15 - 16.45 - spoločný klub v 4.C


 

Mesačný príspevok na úhradu nákladov s činnosťou školského klubu detí je 10 €, ktorý uhrádza povinne zákonný zástupca do 8. dňa príslušného kalendárneho mesiaca, bez ohľadu na dĺžku času a počet dní, ktoré dieťa strávi v ŠKD.

Dieťa možno v priebehu školského roka prihlásiť a odhlásit zo ŠKD najmenej 3 dni pred ukončením mesiaca.


Vychovávalteľka uvoľní dieťa z ŠKD len na základe písomneho oznámenia zákonného zástupcu dieťaťa.


Za jazykovú úpravu článkov zodpovedajú autorky.