Naše aktivity

Európsky týždeň boja proti drogám

24.11.2021 11:10
Aj deti z IX. oddelenia ŠKD si pripomenuli Európsky týždeň boja proti drogám. Okrem zhotovenia plagátov a výtvarných prác na danú tému, deti celý týždeň o drogách rozprávali, súťažili a zábavnou...

Jeseň

22.11.2021 10:26
Jeseň stromom dala nový šat, farby nešanovala. Každý jeden list, inou farbou vyfarbovala.  Foto...  I. oddelenie - vych. Juhásova  

Prekvapenie pre našich najmilších

22.11.2021 10:24
Prekvapenie pre našich najmilších pripravili deti z VIII. a X. oddelenia foto... vych. Kotorová

Jesenné " čáry - máry "

17.11.2021 19:49
Maľovala pani Jeseň farbičkami listy, jeden hnedý, druhý žltý, tretí zostal čistý. I. c  sa rozihrala , strihala  a  maľovala, nakoniec sa radovala , čo všetko svojimi rúčkami...

Jeseň pani bohatá...

04.11.2021 14:42
Jeseň pani bohatá, farbí stromy do zlata. Padajú listy, padajú stále. Jeseň je krásna, farebná vždy a neustále. Foto... I. oddelenie - vych. Juhasová

Týždeň zdravej výživy

02.11.2021 12:07
Týždeň zdravej výživy v VIII. oddelení. Foto... vych. Musbihová

Šarkan letí

02.11.2021 12:06
Takto vysoko leteli šarkany v VIII. a X. oddelení. Foto... vych. Kotorová a Musbihová

Pekný pozdrav

02.11.2021 11:57
Pekný pozdrav a veľké ĎAKUJEME - MILÍ STARKÍ posielajú deti z XI. oddelenia. Foto... vych. Sabolová

Pani Jeseň

02.11.2021 11:49
Pani Jeseň zavítala aj do šKD a inšpirovala deti z XI. oddelenia. Foto... vych. Sabolová

Október - mesiac úcty k starším

20.10.2021 15:32
Naša babka a náš dedko, milí sú nám nadovšetko. Keď k nám prídu na návštevu, veselo je u nás veru. Babka vždy len usmieva sa, s dedkom zase dobre hrá sa. Vždy ked prídu oni k nám, dobre a veselo je...
<< 1 | 2 | 3 >>

Dôležité informácie o odchode detí z ŠKD

V rámci bezpečnosti detí, dieťa ktoré odchádza z ŠKD bude vydané zákonnému zástupcovi len na základe vnútornej školskej linky - zvončeka a vizuálneho kontaktu cez školskú kameru. Je nutné, aby rodič čakal dieťa na chodbe, kde je rodič videný cez školskú kameru. 

Pri pobyte von, si rodič dieťa osobne vyzdvihne na školskom dvore.

Je dôležité aby rodič sledoval nástenku ŠKD na chodbe, kde sa oddelenie v danej chvíli nachádza

 

www.zsokruzna.sk

 

 

V našom školskom klube, deti pod odborným dozorom relaxujú po vyučovaní, rozvíjajú si svoje záujmové zručnosti a talent, pripravujú sa na vyučovanie. Činnosť klubu realizujeme tak, aby bol doplnkom výchovno – vzdelávacieho procesu, pričom využívame hravé metódy práce s deťmi.