Ako sme bojovali proti drogám

03.12.2013 08:28

Aj deti z II. oddelenia sa zapojili do Týždňa boja proti drogám rôznymi aktivitami zameranými na spoznávanie ľudského tela. Deti zistili, že ich telo bude fungovať len vtedy, ak sa oň budú starať. Foto... G. Hospodárová

—————

Späť


 

Mesačný príspevok na úhradu nákladov s činnosťou školského klubu detí je 10 €, ktorý uhrádza povinne zákonný zástupca do 8. dňa príslušného kalendárneho mesiaca, bez ohľadu na dĺžku času a počet dní, ktoré dieťa strávi v ŠKD.


Za jazykovú úpravu článkov zodpovedajú autorky.