Ako sme si vybehli

16.10.2012 15:52

Ako sme si vybehli  v jedno slnečné  popoludnie na školský dvor...Síce nie za silného vetra, no s veľkou radosťou a úsmevom na tvári vypustili našich šarkanov. Foto v galérii.

—————

Späť


 

Mesačný príspevok na úhradu nákladov s činnosťou školského klubu detí je 10 €, ktorý uhrádza povinne zákonný zástupca do 8. dňa príslušného kalendárneho mesiaca, bez ohľadu na dĺžku času a počet dní, ktoré dieťa strávi v ŠKD.


Za jazykovú úpravu článkov zodpovedajú autorky.