Beseda s poľovníkmi

26.10.2012 11:20

25.10.2012 sa uskutočnila beseda s poľovníkmi  z poľovníckeho združenia Jazvec Hatalov, ktorých pozvali deti a pani vychovávateľka z II. oddelenia.  Hosťami besedy boli aj deti z I. oddelenia. Páni poľovníci nám porozprávali ako sa poľovníkmi stali, kde a ako pôsobia, čo je ich úlohou a aj niečo o zvieratkách. Ukázali nám aj mnohé iné zaujímavé veci ako preparované vtáčiky, parohy, výstroj pravého poľovníka, kožušiny zo zvieratiek atď... Predviedli nám aj ako fungujú vábničky, no deťom sa najviac páčil psík, ktorého so sebou priniesli. Foto...

—————

Späť


 

Mesačný príspevok na úhradu nákladov s činnosťou školského klubu detí je 10 €, ktorý uhrádza povinne zákonný zástupca do 8. dňa príslušného kalendárneho mesiaca, bez ohľadu na dĺžku času a počet dní, ktoré dieťa strávi v ŠKD.


Za jazykovú úpravu článkov zodpovedajú autorky.