Cesta Slnečnou sústavou

03.06.2014 08:08

Zábavno-náučné popoludnie pre naše deti pripravila Hvezdáreň v Michalovciach. Deti „stínali“ dračie hlavy na súhvezdí Draka, snažili sa o to, aby sa planéty nedostali do Čiernej diery, vyskúšali si aj chôdzu v skafandrových topánkach,  triafali do škvŕn na slnku a iné veselé aktivity. Všetky aktivity smerovali k pozitívnemu vzťahu k vede. Foto... G. Hospodárová

—————

Späť


 

Mesačný príspevok na úhradu nákladov s činnosťou školského klubu detí je 10 €, ktorý uhrádza povinne zákonný zástupca do 8. dňa príslušného kalendárneho mesiaca, bez ohľadu na dĺžku času a počet dní, ktoré dieťa strávi v ŠKD.


Za jazykovú úpravu článkov zodpovedajú autorky.