Deň lásky

15.02.2013 12:18

Deň lásky- vo svete známy ako Valentín. Takto znel názov akcie I. a II. oddelenia. Deti vo svojich oddeleniach vyrobili valentínske srdiečka ,ktoré počas vychádzky darovali okoloidúcim ľuďom. Deťom sa to veľmi páčilo a ľudí táto milá pozornosť potešila. Foto

—————

Späť


 

Mesačný príspevok na úhradu nákladov s činnosťou školského klubu detí je 10 €, ktorý uhrádza povinne zákonný zástupca do 8. dňa príslušného kalendárneho mesiaca, bez ohľadu na dĺžku času a počet dní, ktoré dieťa strávi v ŠKD.


Za jazykovú úpravu článkov zodpovedajú autorky.