Deň matiek

04.06.2013 17:03

Druhá májová nedeľa patrí všetkým mamám. Patrí im úcta a vďaka za to, že sme tu. Ďakujeme im za život a za lásku, ktorú rozdávajú z celého srdca. Preto si deti z I. a II. oddelenia pripravili kultúrny program, ktorým potešili svoje mamičky. Foto...

—————

Späť


 

Mesačný príspevok na úhradu nákladov s činnosťou školského klubu detí je 10 €, ktorý uhrádza povinne zákonný zástupca do 8. dňa príslušného kalendárneho mesiaca, bez ohľadu na dĺžku času a počet dní, ktoré dieťa strávi v ŠKD.


Za jazykovú úpravu článkov zodpovedajú autorky.