Deň objatí

23.02.2014 17:10
14. február sa stal v našom klube "dňom objatí". Pre blízkych sme vyrobili pekné srdiečka. Foto... A. Dragúňová

—————

Späť


 

Mesačný príspevok na úhradu nákladov s činnosťou školského klubu detí je 10 €, ktorý uhrádza povinne zákonný zástupca do 8. dňa príslušného kalendárneho mesiaca, bez ohľadu na dĺžku času a počet dní, ktoré dieťa strávi v ŠKD.


Za jazykovú úpravu článkov zodpovedajú autorky.