Deň želaní

08.10.2012 20:04

22. september je Dňom želaní. Aj deti V. a X. oddelenia ŠKD si tento deň pripomenuli zábavným odpoludním. Rozprávali sa o rozprávke Zlatá rybka, ktorá plnila želania, o želaniach, ktoré by si deti priali, aby sa im splnili. Každý účastník napísal tri želania, z ktorých na záver vznikla "KNIHA ŽELANÍ". Dohodli sme sa, že po mesiaci knihu otvoríme a zhodnotíme, ktoré želania sa splnili a ktoré nesplnili. Pozrite si "Deň želaní " na týchto fotografiách!

—————

Späť


 

Mesačný príspevok na úhradu nákladov s činnosťou školského klubu detí je 10 €, ktorý uhrádza povinne zákonný zástupca do 8. dňa príslušného kalendárneho mesiaca, bez ohľadu na dĺžku času a počet dní, ktoré dieťa strávi v ŠKD.


Za jazykovú úpravu článkov zodpovedajú autorky.