Disco párty

11.03.2013 20:09

Čas fašiangov je časom zábavy a veselia. Je to rozlúčka so zimou. My deti z VIII. oddelenia sme sa so zimou rozlúčili tak ako sa patrí, poriadnou Disco party. Na úvod nám zatancovalo duo SISA and SIMA. Potom DJ Aďo a DJ Sebko mixovali hudbu,  ktorá každého roztancovala.  Party vyvrcholila malým občerstvením a bohatou tombolou. Tu sú fotografie.

—————

Späť


 

Mesačný príspevok na úhradu nákladov s činnosťou školského klubu detí je 10 €, ktorý uhrádza povinne zákonný zástupca do 8. dňa príslušného kalendárneho mesiaca, bez ohľadu na dĺžku času a počet dní, ktoré dieťa strávi v ŠKD.


Za jazykovú úpravu článkov zodpovedajú autorky.