Ekozvieratko

24.04.2014 09:15

Bocian biely, je vyhlásený Vtákom roka 2014. Pani vychovávateľky podporovali u detí estetické a umelecké cítenie. Toto sú výsledky... A. Dragúňová

—————

Späť


 

Mesačný príspevok na úhradu nákladov s činnosťou školského klubu detí je 10 €, ktorý uhrádza povinne zákonný zástupca do 8. dňa príslušného kalendárneho mesiaca, bez ohľadu na dĺžku času a počet dní, ktoré dieťa strávi v ŠKD.


Za jazykovú úpravu článkov zodpovedajú autorky.