Halloween v II. oddelení

05.11.2012 13:19

30.10.2012 sa v II. oddelení stretli rôzne strašidielka, ktoré prišli osláviť Halloween. Lenže malo to jeden háčik! Nato, aby sme sa mohli preniesť do čarovného sveta, kde na nás čakalo popoludnie plné zábavy, museli strašidielka zvládnuť niekoľko halloweenskych úloh. Foto...

—————

Späť


 

Mesačný príspevok na úhradu nákladov s činnosťou školského klubu detí je 10 €, ktorý uhrádza povinne zákonný zástupca do 8. dňa príslušného kalendárneho mesiaca, bez ohľadu na dĺžku času a počet dní, ktoré dieťa strávi v ŠKD.


Za jazykovú úpravu článkov zodpovedajú autorky.