Jabĺčkový deň

29.10.2012 09:00

V rámci týždňa Zdravej výživy vychovávateľky IV. a IX. oddelenia ŠKD zorganizovali „Jabĺčkový deň“. Deti si priniesli jabĺčka, jablkové a ovocné zákusky, džúsy, kompóty, detské výživy. Deti súťažili v kreslení o najkrajšie jabĺčko, vypĺňali tajničky. Vychovávateľky ukončili tento deň besedou o zdravej výžive. Foto1, Foto2

—————

Späť


 

Mesačný príspevok na úhradu nákladov s činnosťou školského klubu detí je 10 €, ktorý uhrádza povinne zákonný zástupca do 8. dňa príslušného kalendárneho mesiaca, bez ohľadu na dĺžku času a počet dní, ktoré dieťa strávi v ŠKD.


Za jazykovú úpravu článkov zodpovedajú autorky.