Jeseň bohatá

17.12.2012 12:05

Dňa 15.11.2012 zorganizovala vychovávateľka IX. odd. spoločnú akciu pod názvom: „Jeseň bohatá“. Akcie z sa zúčastnili aj vychovávateľky a deti z III.-IV. a VI. oddelenia.

Po otvorení a privítaní všetkých zúčastnených, deti hádali hádanky o jeseni a potom sa pustili s chuťou do práce z prineseného prírodného materiálu dotvárali obrázky, zvieratká či kytičky z lístia. Pracovali v skupinkách, kde vytvárali spoločné práce alebo pracovali jednotlivo. Vytvorili veľa pekných prác, ktoré potom vystavili na nástenke, na chodbe školy. Foto

—————

Späť


 

Mesačný príspevok na úhradu nákladov s činnosťou školského klubu detí je 10 €, ktorý uhrádza povinne zákonný zástupca do 8. dňa príslušného kalendárneho mesiaca, bez ohľadu na dĺžku času a počet dní, ktoré dieťa strávi v ŠKD.


Za jazykovú úpravu článkov zodpovedajú autorky.