Keď sa spojí príjemné s užitočným

06.11.2012 20:15

Deti v I. a III. oddelení ŠKD sú toho dôkazom. So svojimi vychovávateľkami odštartovali 1. ročník zumby, ktorý bol spojený s ochutnávkou ovocných šalátikov. Deti sa nielenže vybláznili, ale i  pohybom roztancovali všetkých okolo. No a v zdravých a chutných ovocných šalátikoch si každý prišiel na svoje. Foto...

—————

Späť


 

Mesačný príspevok na úhradu nákladov s činnosťou školského klubu detí je 10 €, ktorý uhrádza povinne zákonný zástupca do 8. dňa príslušného kalendárneho mesiaca, bez ohľadu na dĺžku času a počet dní, ktoré dieťa strávi v ŠKD.


Za jazykovú úpravu článkov zodpovedajú autorky.