Kilo sem-kilo tam

06.05.2013 12:19

Krásne jarné slnko a nejaké to kilečko navyše nás primälo k tomu, aby sme si v jedno popoludnie v školskom klube zatancovali v rytme skvelej hudby. Veď tanec pomáha odbúravať stres, nabíja nás pozitívnou energiou a robí nám dobrú náladu. O tom sa presvedčili deti z I. II.VII. a VIII. oddelenia. Dobrú náladu si domov odnášali nielen deti, ale aj ich rodičia. Foto

—————

Späť


 

Mesačný príspevok na úhradu nákladov s činnosťou školského klubu detí je 10 €, ktorý uhrádza povinne zákonný zástupca do 8. dňa príslušného kalendárneho mesiaca, bez ohľadu na dĺžku času a počet dní, ktoré dieťa strávi v ŠKD.


Za jazykovú úpravu článkov zodpovedajú autorky.