Konečne nasnežilo

10.02.2014 09:24

Konečne nasnežilo! Rodičia mohli vyvetrať naše overaly, šušťáky, rukavice, čiapky, šály a my sme sa mohli dosýta vyhrať so snehom. Rýchlo sme stavali snehuliakov, robili snežných anjelov, guľovali sa a šmýkali. V triede sme si potom pri teplom čaji snehuliakov aj namaľovali. Foto... G. Hospodárová

—————

Späť


 

Mesačný príspevok na úhradu nákladov s činnosťou školského klubu detí je 10 €, ktorý uhrádza povinne zákonný zástupca do 8. dňa príslušného kalendárneho mesiaca, bez ohľadu na dĺžku času a počet dní, ktoré dieťa strávi v ŠKD.


Za jazykovú úpravu článkov zodpovedajú autorky.