Kuriatka

30.04.2014 08:25

V apríli sa začínajú liahnuť kuriatka a kačiatka. Začínajú na svet prichádzať mláďatká. A tie nám pripomínajú príchod jari a veľkonočných sviatkov. Aj v VI. oddelení sa ich niekoľko vyliahlo. Foto... E. Charitunová

—————

Späť


 

Mesačný príspevok na úhradu nákladov s činnosťou školského klubu detí je 10 €, ktorý uhrádza povinne zákonný zástupca do 8. dňa príslušného kalendárneho mesiaca, bez ohľadu na dĺžku času a počet dní, ktoré dieťa strávi v ŠKD.


Za jazykovú úpravu článkov zodpovedajú autorky.