Mám básničku na jazýčku

04.04.2013 21:38

Pod týmto názvom sa nieslo zábavné odpoludnie V. a X. odd. ŠKD. Deti si vyskúšali úlohu básnika, spisovateľa a ilustrátora. Svoje práce predniesli prítomným spolužiakom, za ktoré boli odvďačení búrlivým potleskom. Foto...

—————

Späť


 

Mesačný príspevok na úhradu nákladov s činnosťou školského klubu detí je 10 €, ktorý uhrádza povinne zákonný zástupca do 8. dňa príslušného kalendárneho mesiaca, bez ohľadu na dĺžku času a počet dní, ktoré dieťa strávi v ŠKD.


Za jazykovú úpravu článkov zodpovedajú autorky.