Mega kraslica

26.03.2013 13:14

Pod pojmom Veľká noc, si často krát predstavíme veľkonočné vajíčka zdobené nespočetným množstvom techník. V našom II. oddelení  sme si spravili jedno  spoločné. Mega kraslicu, ktorú sme spoločne zdobili. Foto

—————

Späť


 

Mesačný príspevok na úhradu nákladov s činnosťou školského klubu detí je 10 €, ktorý uhrádza povinne zákonný zástupca do 8. dňa príslušného kalendárneho mesiaca, bez ohľadu na dĺžku času a počet dní, ktoré dieťa strávi v ŠKD.


Za jazykovú úpravu článkov zodpovedajú autorky.