Mikuláš

16.12.2013 12:34

Deti z III. oddelenia si pre Mikuláša pripravili takéto prekvapenie. Pozrite sa sami. J. Musbihová

—————

Späť


 

Mesačný príspevok na úhradu nákladov s činnosťou školského klubu detí je 10 €, ktorý uhrádza povinne zákonný zástupca do 8. dňa príslušného kalendárneho mesiaca, bez ohľadu na dĺžku času a počet dní, ktoré dieťa strávi v ŠKD.


Za jazykovú úpravu článkov zodpovedajú autorky.