Miss bábika

04.03.2013 20:19

V našom oddelení sa dňa 28.2.2013 uskutočnila súťaž v prebaľovaní, obliekaní a spievaní uspávanky. Na všetko dohliadala 3-členná porota, ktorej radili aj diváci. Všetky „mamičky” boli vzorne pripravené (foto) a preto aj všetky získali ocenenie. Hlavnú cenu „Miss bábika” získali: Miška Hribová, Ema Mária Klingová, Stanka Pastiriková

—————

Späť


 

Mesačný príspevok na úhradu nákladov s činnosťou školského klubu detí je 10 €, ktorý uhrádza povinne zákonný zástupca do 8. dňa príslušného kalendárneho mesiaca, bez ohľadu na dĺžku času a počet dní, ktoré dieťa strávi v ŠKD.


Za jazykovú úpravu článkov zodpovedajú autorky.