Múdra sova

02.04.2013 15:30

„Kniha priateľ človeka, to je pravda odveká.“ Aj my sme si spomenuli – múdru sovu predstavili. Dňa 21.3.2013 sa v V. a X. oddelení ŠKD uskutočnilo zábavné odpoludnie plné tvorivých nápadov, hlavolamov, rébusov. Ako bolo uvidíte, ak si pozriete naše fotky.

—————

Späť


 

Mesačný príspevok na úhradu nákladov s činnosťou školského klubu detí je 10 €, ktorý uhrádza povinne zákonný zástupca do 8. dňa príslušného kalendárneho mesiaca, bez ohľadu na dĺžku času a počet dní, ktoré dieťa strávi v ŠKD.


Za jazykovú úpravu článkov zodpovedajú autorky.