Na asfalte maľované

19.10.2012 08:23

Názov, ktorý hovorí za všetko. Uskutočnilo sa 11. októbra na asfaltovom ihrisku. Svoju fantáziu tu predviedli deti z I a II. oddelenia. Foto..

—————

Späť


 

Mesačný príspevok na úhradu nákladov s činnosťou školského klubu detí je 10 €, ktorý uhrádza povinne zákonný zástupca do 8. dňa príslušného kalendárneho mesiaca, bez ohľadu na dĺžku času a počet dní, ktoré dieťa strávi v ŠKD.


Za jazykovú úpravu článkov zodpovedajú autorky.