Naše mesto Michalovce

21.12.2012 08:30

Je veľmi dôležité, aby naše deti vedeli niečo o našom meste. Tak sme navštívili počítačovú učebňu, kde sme si ukázali stránku Michaloviec, fotky ako vyzeralo mesto kedysi, pamiatky a dôležité budovy v meste. S deťmi sme pracovali aj cez program GOOGLE MAPY, ktorý deti veľmi zaujal. Virtuálne sa prechádzali po našom meste a obzerali si miesta ktoré ich zaujímali. Foto...

—————

Späť


 

Mesačný príspevok na úhradu nákladov s činnosťou školského klubu detí je 10 €, ktorý uhrádza povinne zákonný zástupca do 8. dňa príslušného kalendárneho mesiaca, bez ohľadu na dĺžku času a počet dní, ktoré dieťa strávi v ŠKD.


Za jazykovú úpravu článkov zodpovedajú autorky.