Niečo o mimozemšťanoch

14.01.2013 20:09

Každé dieťa má bujnú fantáziu, rado sníva a tvorí. Aj naše deti z VIII. oddelenia si mohli v jedno novembrové popoludnie svoje predstavy o „Živote na inej planéte“ nakresliť podľa vlastnej fantázie. Potom ešte ich šikovné ruky zostrojili „vesmírne rakety“. Pre mimozemské civilizácie napísali pozdravy a odkazy o tom, že na planéte Zem žijú deti, ktoré majú chuť a fantáziu  niečo pekné tvoriť nielen pre seba, ale aj pre iných. Foto...

—————

Späť


 

Mesačný príspevok na úhradu nákladov s činnosťou školského klubu detí je 10 €, ktorý uhrádza povinne zákonný zástupca do 8. dňa príslušného kalendárneho mesiaca, bez ohľadu na dĺžku času a počet dní, ktoré dieťa strávi v ŠKD.


Za jazykovú úpravu článkov zodpovedajú autorky.