Ochutnávka v VII. oddelení

11.10.2012 20:22

Ovocie a zeleninu spoznávali sme podľa chuti,vône i tvaru. Ako? Pozrite si foto.

—————

Späť


 

Mesačný príspevok na úhradu nákladov s činnosťou školského klubu detí je 10 €, ktorý uhrádza povinne zákonný zástupca do 6. dňa príslušného kalendárneho mesiaca, bez ohľadu na dĺžku času a počet dní, ktoré dieťa strávi v ŠKD.


Za jazykovú úpravu článkov zodpovedajú autorky.