Ovocie a zeleninka

19.11.2013 12:17

Ovocie a zeleninka sú veľmi potrebné pre naše telo a zdravý vývoj.  To sa naučili aj deti z III. oddelenia zábavnou formou. J. Musbihová.  Pozrite sa sami...

—————

Späť


 

Mesačný príspevok na úhradu nákladov s činnosťou školského klubu detí je 10 €, ktorý uhrádza povinne zákonný zástupca do 8. dňa príslušného kalendárneho mesiaca, bez ohľadu na dĺžku času a počet dní, ktoré dieťa strávi v ŠKD.


Za jazykovú úpravu článkov zodpovedajú autorky.