Projekt Zeleninkovanie

03.12.2013 08:27

Aj tento rok prebiehal Týždeň zdravého životného štýlu. Preto sa deti  snažili jesť zdravé potraviny, trénovali si trpezlivosť pri vyfarbovaní mandál, rozhýbali si telo pri behu za jablkom. Najviac sa im však páčila pohybová hra Kompót, pri ktorej si užili veľa zábavy .  Foto...G. Hospodárová

—————

Späť


 

Mesačný príspevok na úhradu nákladov s činnosťou školského klubu detí je 10 €, ktorý uhrádza povinne zákonný zástupca do 8. dňa príslušného kalendárneho mesiaca, bez ohľadu na dĺžku času a počet dní, ktoré dieťa strávi v ŠKD.


Za jazykovú úpravu článkov zodpovedajú autorky.