Šarkaniáda

19.11.2013 12:19

Jeseň je plná krásnych farieb. Preto si deti z III. VI. a VIII. oddelenia  pripravili krásnych pestrofarebných šarkanov, ktorých si púšťali na školskom dvore. J. Musbihová. Foto...

—————

Späť


 

Mesačný príspevok na úhradu nákladov s činnosťou školského klubu detí je 10 €, ktorý uhrádza povinne zákonný zástupca do 8. dňa príslušného kalendárneho mesiaca, bez ohľadu na dĺžku času a počet dní, ktoré dieťa strávi v ŠKD.


Za jazykovú úpravu článkov zodpovedajú autorky.