Školský výlet

06.07.2013 13:20

Prvý spoločný výlet I.B triedy sa uskutočnil v Pozdišovciach na ranči. Čakalo tam na nás plno príjemných aktivít, ktoré si deti na plno vychutnávali. No najviac sa im páčila jazda na koníkovi. Foto...

—————

Späť


 

Mesačný príspevok na úhradu nákladov s činnosťou školského klubu detí je 10 €, ktorý uhrádza povinne zákonný zástupca do 8. dňa príslušného kalendárneho mesiaca, bez ohľadu na dĺžku času a počet dní, ktoré dieťa strávi v ŠKD.


Za jazykovú úpravu článkov zodpovedajú autorky.