Strašivečierok

12.11.2012 12:18

V stredu sa v VIII. oddelení vyskytol mimoriadne veľký počet čarodejníc, duchov a iných strašidelných príšer. Našťastie len na „STRAŠIVEČIERKU“, ktorý sa konal pri príležitosti sviatku všetkých strašidiel.

Večierok sa začal spoločným bosoráckym zaklínadlom, ktoré navodilo skvelú náladu plnú veselej zábavy a tanca. Strašidlá predviedli zaklínadlá, čarodejnícke pomôcky, čarovné nápoje a záškodnícku mapu.  Po namáhavom čarovaní ostali strašidlá hladné, a tak navštívili ČAROBAR, kde si mohli zajesť bláznivé jedlá a magické nápoje.

Všetci sa príjemne zabavili, najedli a nakoniec si spolu ešte zatancovali strašidelnú „MAKARÉNU“. Pozrite si strašifoto.

—————

Späť


 

Mesačný príspevok na úhradu nákladov s činnosťou školského klubu detí je 10 €, ktorý uhrádza povinne zákonný zástupca do 8. dňa príslušného kalendárneho mesiaca, bez ohľadu na dĺžku času a počet dní, ktoré dieťa strávi v ŠKD.


Za jazykovú úpravu článkov zodpovedajú autorky.