Švihadlový maratón

20.11.2012 20:01

Ako sa nám darilo v skákaní, to si môžete pozrieť na foto 1 foto2 A tu je vyhodnotenie:

Oddelenie Priemerný počet skokov na jednotlivca Najlepší skokani Počet skokov
1. 18 Gotzmanova Letícia 1.A 22
    Mihalíková Vanesa 3.C 54
2. 21 Andrašová Natália 1.B 69
    Turták Dominik 3.C 41
3. 19 Beňková Frederika 1.C 28
    Rácová Zuzana 3.C 55
4. 49 Poláková Ema 2.A 62
    Sabová Rebeca 4.C 77
5. 31 Ľoch Tomáš 2.B 62
    Sabadošová E. 2.D 69
6. 34 Tkáčová Emka 2.C 64
    Dubrovčák Dominik 4.B 42
7. 37 Korčáková Ema 2.E 77
    Kasincová Beáta 3.D 77
8. 50 Maďarová Silvia 3.A 86
    Baranová Lea 4.A 83
9. 47 Gerberyová Michaela 3.B 67
    Pastorčáková Laura 4.A 100
    Sopko Šimon 1.D 27
10. 51 Čižmárová Kristína 3.E 86
    Kotorová Miriam 4.D 100

 

—————

Späť


 

Mesačný príspevok na úhradu nákladov s činnosťou školského klubu detí je 10 €, ktorý uhrádza povinne zákonný zástupca do 8. dňa príslušného kalendárneho mesiaca, bez ohľadu na dĺžku času a počet dní, ktoré dieťa strávi v ŠKD.


Za jazykovú úpravu článkov zodpovedajú autorky.