Usilovné veveričky

19.11.2013 12:22

Na prírode nám záleží.Takto sa snažíme o skrášľovanie okolia. A. Dragúňová. Pozri foto.

—————

Späť


 

Mesačný príspevok na úhradu nákladov s činnosťou školského klubu detí je 10 €, ktorý uhrádza povinne zákonný zástupca do 8. dňa príslušného kalendárneho mesiaca, bez ohľadu na dĺžku času a počet dní, ktoré dieťa strávi v ŠKD.


Za jazykovú úpravu článkov zodpovedajú autorky.