Valentínska párty

13.03.2014 13:57

Valentínska párty – Deti zo IV., V., VI. a IX oddelenia si užili sv. Valentína naplno. V školskej jedálni sa konala párty. Pre deti boli pripravené rôzne súťaže, diskotéka a bohaté pohostenie. Pozrite, ako sme sa zabávali. Foto... E. Charitunová

—————

Späť


 

Mesačný príspevok na úhradu nákladov s činnosťou školského klubu detí je 10 €, ktorý uhrádza povinne zákonný zástupca do 8. dňa príslušného kalendárneho mesiaca, bez ohľadu na dĺžku času a počet dní, ktoré dieťa strávi v ŠKD.


Za jazykovú úpravu článkov zodpovedajú autorky.