Váž si svoj život, žijeme len raz

04.12.2013 12:18

Váž si svoj život, žijeme len raz – názov knihy II.B triedy. Deti takýmto spôsobom chceli poukázať na to, čo je pre nás nezdravé a naopak nášmu telu prospešné. Foto... E. Charitunová

—————

Späť


 

Mesačný príspevok na úhradu nákladov s činnosťou školského klubu detí je 10 €, ktorý uhrádza povinne zákonný zástupca do 8. dňa príslušného kalendárneho mesiaca, bez ohľadu na dĺžku času a počet dní, ktoré dieťa strávi v ŠKD.


Za jazykovú úpravu článkov zodpovedajú autorky.