Vianočné dekorácie

04.12.2013 12:20

Keďže sa blíži čas Vianoc, deti z II. B  triedy si zhotovili takéto nádherné vianočné stromčeky, ako vianočnú dekoráciu. Foto... E. Charitunová

—————

Späť


 

Mesačný príspevok na úhradu nákladov s činnosťou školského klubu detí je 10 €, ktorý uhrádza povinne zákonný zástupca do 8. dňa príslušného kalendárneho mesiaca, bez ohľadu na dĺžku času a počet dní, ktoré dieťa strávi v ŠKD.


Za jazykovú úpravu článkov zodpovedajú autorky.