Vianočné svetielka

10.01.2014 12:14

V predposledný deň školského vyučovania pred Vianocami sa v našej triede rozžiarili "vianočné svetielka". Celý deň prebiehalo vyučovanie v bloku a pokračovalo až do popoludňajších hodín. Deti sa veľmi tešili, lebo vedeli, že za rôzne aktivity môžu získať svetielka, ktoré rozžiaria ich lampášiky. Deti vytvárali vianočnú koláž, posedeli si pri vianočnom čaji, koledovali, ale najväčším potešením bolo rozbaľovanie vianočných darčekov. Vianočná nálada je zachytená na fotkách.

—————

Späť


 

Mesačný príspevok na úhradu nákladov s činnosťou školského klubu detí je 10 €, ktorý uhrádza povinne zákonný zástupca do 8. dňa príslušného kalendárneho mesiaca, bez ohľadu na dĺžku času a počet dní, ktoré dieťa strávi v ŠKD.


Za jazykovú úpravu článkov zodpovedajú autorky.