Vitamínkovo

04.12.2013 12:16

Aj takýmto spôsobom sme si zopakovali prečo je ovocie a zelenina tak veľmi pre nás dôležitá. Foto... E. Charitunová

—————

Späť


 

Mesačný príspevok na úhradu nákladov s činnosťou školského klubu detí je 10 €, ktorý uhrádza povinne zákonný zástupca do 8. dňa príslušného kalendárneho mesiaca, bez ohľadu na dĺžku času a počet dní, ktoré dieťa strávi v ŠKD.


Za jazykovú úpravu článkov zodpovedajú autorky.