Vitamínová párty

19.10.2012 08:31

Počas týždňa zdravej výživy sme si v II. oddelení spravili párty plnú zaujímavých vecí . Ovocný pohár, kresba obľúbeného ovocia a zeleniny, no a medzi zdravý životný štýl patrí aj pohyb – takže sme si spravili diskotéku, kde sme si spoločne zaspievali a zatancovali.  Foto... 

—————

Späť


 

Mesačný príspevok na úhradu nákladov s činnosťou školského klubu detí je 10 €, ktorý uhrádza povinne zákonný zástupca do 8. dňa príslušného kalendárneho mesiaca, bez ohľadu na dĺžku času a počet dní, ktoré dieťa strávi v ŠKD.


Za jazykovú úpravu článkov zodpovedajú autorky.