Východniarske

25.10.2012 18:29
Východniarske ľudové piesne, ktoré kedysi spievali naše babky, dedkovia, prababky a pradedkovia sú veľmi pekné a my máme záujem ich udržať a šíriť ďalej. Tak takto začali pekné popoludnie v VII. oddelení. Pozrite si foto...

—————

Späť


 

Mesačný príspevok na úhradu nákladov s činnosťou školského klubu detí je 10 €, ktorý uhrádza povinne zákonný zástupca do 6. dňa príslušného kalendárneho mesiaca, bez ohľadu na dĺžku času a počet dní, ktoré dieťa strávi v ŠKD.


Za jazykovú úpravu článkov zodpovedajú autorky.