Zúbky

12.11.2012 12:23

Dňa 29. októbra sa uskutočnila spoločná akcia pod názvom „ Kto si zúbky čistí, ten si úsmev istí “, ktorú zorganizovala vychovávateľka IV. oddelenia ŠKD. Na besedu bola pozvaná stomatologička MUDr. Valéria Harmóciová, ktorá deťom porozprávala a zároveň predviedla na modeli o zubnej hygiene, o prevencii zubného kazu a o zuboch všeobecne. Deti si pre pani zubárku pripravili množstvo zaujímavých otázok.

 Na záver besedy pani doktorka odmenila deti za ich aktivitu drevenými schránkami na uchovávanie prvých zúbkov. Foto

—————

Späť


 

Mesačný príspevok na úhradu nákladov s činnosťou školského klubu detí je 10 €, ktorý uhrádza povinne zákonný zástupca do 8. dňa príslušného kalendárneho mesiaca, bez ohľadu na dĺžku času a počet dní, ktoré dieťa strávi v ŠKD.


Za jazykovú úpravu článkov zodpovedajú autorky.