Zúbky

12.11.2012 12:23

Dňa 29. októbra sa uskutočnila spoločná akcia pod názvom „ Kto si zúbky čistí, ten si úsmev istí “, ktorú zorganizovala vychovávateľka IV. oddelenia ŠKD. Na besedu bola pozvaná stomatologička MUDr. Valéria Harmóciová, ktorá deťom porozprávala a zároveň predviedla na modeli o zubnej hygiene, o prevencii zubného kazu a o zuboch všeobecne. Deti si pre pani zubárku pripravili množstvo zaujímavých otázok. Na záver besedy pani doktorka odmenila deti za ich aktivitu drevenými schránkami na uchovávanie prvých zúbkov. Foto 1, foto 2

—————

Späť


 

Mesačný príspevok na úhradu nákladov s činnosťou školského klubu detí je 10 €, ktorý uhrádza povinne zákonný zástupca do 8. dňa príslušného kalendárneho mesiaca, bez ohľadu na dĺžku času a počet dní, ktoré dieťa strávi v ŠKD.


Za jazykovú úpravu článkov zodpovedajú autorky.